Opastummo kirjan da korvan avul

Lisätiedot

s. 49-50