Nurmeksen ort. seurakunnan ulkolähetysmatka Aunuksessa