Nuoruuden muistelmia Vuokkiniemesltä

Lisätiedot

s. 67