Njuokkijärven kylien asutushistoriaa ja ihmiskohtaloita : Aunuksen ja Vienan rajamailta