Neuvontatyö Karjalakerhojen piirissä ajalla 18.2. - 4.4. 1935

Lisätiedot

s. 94-95