Muistoja ja toiveita. Prof. A.R. Niemen avauspuhe Karjalan sivistysseuran vuosikokouksessa 9. 4. 1928