Muistelmia Aunuksen vapaustaistelusta

Lisätiedot

s. 54-55