Muistelmia Aunuksen vapaustaistelun siviilihallinnosta v. 1919. (kuvia)

Lisätiedot

s. 136-138