Muistelmia Aunuksen vapaustaistelun siviilihallinnosta v. 1919

Lisätiedot

s. 125-126