Matjoi Plattosen hauta Suistamon vanhassa kalmistossa

Lisätiedot

s. 53