Maiden ja vesien tutkiminen Neuvosto-Karjalassa

Lisätiedot

s. 77