Lyydiläinen perinne elää Miikul Pahomovin runoissa