Lintulan sisarten evakkotie kesti seitsemän vuotta

Lisätiedot

s. 78