Lausuntataiteilija Yrjö Jyrinkoski on lausunut Kalevalan nauhalle

Lisätiedot

s. 160