Lasten toipilaskoti Aunuksen kaupunkiin

Lisätiedot

s. 212