Kyminlinnan pakolaishuoltolan 15-vuotisjuhla. (kuvia)

Lisätiedot

s. 113-114