Kui enne elettih Pirdoiniemen kylässä Priäzhän rajonassa

Lisätiedot

s. 149-150