Kostamuksen historiaa 1700-luvulta lähtien. Arvosteltu teos: Istorija Kostamuksii : dokumenti i materiali