Koropin kylän talonpojille jaettiin omat maat v. 1912

Linkki aineistoon

Lisätiedot

s. 10-11