Kokouksen toivomuksia Väliaikaiselle hallitukselle