Kansantaidetta edistämään ja kehittämään. (kuvia)

Lisätiedot

s. 44-46