Itkuvirren runolliset kielikuvat nostivat surun arjen yläpuolelle