Itäkarjalaisia kauppasukuja

Linkki aineistoon

Lisätiedot

s. 5-6