Ikonimaalarin pitää tuntea säännöt

Lisätiedot

s. 32-33