Hirvisalmen kylässä elettiin suurten vesistöjen varrella