Hänen Ylhäisyydellensä Suomen Suuriruhtinaanmaan kenraalikuvernöörille (Vuokkiniemen anomuksen teksti)

Lisätiedot

s. 49-50