Aunuksen rinkelin tarina. Pyhäniemen Fokasen rinkelit 50-vuotiaita

Lisätiedot

s. 65-66