Aunukselaisia käsitöitä Vokki-Virkissä

Lisätiedot

s. 59