Arkkipiispa Leo kutsuttiin aapisjuhlassa Lyydiläisen seuran kunniajäseneksi