Ahkeruus ja työnteko ovat vieneet Anni Arhippaista elämässä eteenpäin