Vuokkiniemen yleisnäkymä

Merkinnät kuvassa

Vuokkiniemi yleisnäkymä