Homasten peltoa

Merkinnät kuvassa

Vartiolampi (Homasten peltoa)