100-v Kusma Ahonen

Merkinnät kuvassa

100-v Kusma Ahonen