Aunuksen Karjalan ukko

Merkinnät kuvassa

Aunuksen-karjalan ukko