Boris vanhempiensa kanssa

Merkinnät kuvassa

Herrasväki Sunt[?]tille muistoksi, Karjalan Pak[?]olaisessä 25 / II. 34 Suojärvi