Kyminlinnan sairaanhoitoharjoittelija Hellstén

Merkinnät kuvassa

Kyminlinnan pakolaisleirin sairaanhoitoharjoittelija Saimi Hellstén 1925 tienoilla.