Kyminlinnan sairaanhoitajaharjoittelija potilaan kanssa

Merkinnät kuvassa

Kyminlinnan pakolaisleirin sairaalasta 1920-luvun alkuvuosilta. Sair. hoit. harj. neiti (Nuotio?) pikku potilaansa kanssa.