Kyminlinnan sairaalan hoitajia

Merkinnät kuvassa

Kyminlinnan pakolaisleirin sairaala, 1920-luvun alkuvuosina. Seisomassa ylihoitaja, rouva Aho, nurkassa istuu sair. hoit. harj. neiti (Nuotio?)