Kyminlinnan oppilaita ja opettaja Elfvengren

Merkinnät kuvassa

[etupuolelle merkitty henkilöt 1, 2 ja 3] Karjalaislapsia Kyminlinnan pakolaiskoulusta 1922. opett. Ester Elfengren 1) Ulla Korhonen Vuonninen 2) Mari Korhonen Vuonninen x [[viittaa henkilöön 3]] Matti Lesonen