Kyminlinnan oppilaita 1922

Merkinnät kuvassa

Ensimmäiset oppilaani Kyminlinnassa kesällä 1922. (Toini Tuomela)