Kyminlinnan opettajat 1922

Merkinnät kuvassa

Kyminlinnan opettajat 1922