Kyminlinnan navetta

Merkinnät kuvassa

Kyminlinnan pakolaisleirin navetasta 1920-luvun alkuvuosina. Taustalla metsäinsinööri*-pakolainen Vuolle. * Suomalaisittain metsänhoitaja.