Kyminlinnan keittiöhenkilökuntaa

Merkinnät kuvassa

Kyminlinna (keittiöhenkilökuntaa)