Kyminlinnan kanslia

Merkinnät kuvassa

Kyminlinnan kanslia F Kosunen, J. Prokkonen joht Montén