Kyminlinnan henkilökuntaa ulkona

Merkinnät kuvassa

Toini Kälviäisen kuva Luultavasti Kymin[lin?]nasta. Rva Aho oli sair. h.