Kyminlinnan henkilökunnan ruokasali

Merkinnät kuvassa

Kyminlinna henkilökunnan ruokasali 1924 --- kaksoiskappaleesta: --- Kyminlinnan pakolaisleirin henkilökunnan ruokalasta 1920-luvun alkupuolelta. Äärimmäisinä vasemmalla: kanslisti Juho Prokkonen ja johtaja Aho sekä opettaja Maria Larinen, johtajaop. Ester Elfvengrén (selin) ja ylihoitaja Aho. Oikeanpuoleisen pöydän päässä, kuvien alla, pääemäntä Maija Äijälä.

Lisätiedot

Osa merkinnöistä otettu kaksoiskappaleesta.