Aunuksen tyttäriä?

Merkinnät kuvassa

Aunuksen tyttäriä?! Toini Kälviäisen kuva Kyminlinnasta