Vienan Kemijoki Paanajärven kohdalla

Lisätiedot

Vienan Kemi-joki virtaa Kuittijärvistä Vienanmereen. Jokinäkymä Paanajärven kylän kohdalta.