Rouvat heimojuhlilla Vuokkiniemessä 1991

Merkinnät kuvassa

Vuokkiniemen 1991 heimojuhlien vanhin osallistuja Anni Paajaste (oikealla) keskustelemassa Aili Rettijevan ja kunniajäseneksi kutsutun Santra Remsujevan kanssa (vasemmalla).