Kinnermäki Gokkojevan talo

Lisätiedot

Vanhan aunukselaisen perinteen mukaan rakennettu uusi Gokkojevan tako Kinnermäessä